top of page

Toiminta

​Ilmajoki seura, joka on perustettu 1939, tallentaa, säilyttää ja tuo esiin kotipitäjän perinnettä, murretta, kulttuuria ja historiaa. Se on Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja museoyhdistyksen ja Kotiseutuliiton jäsenyhdistys.

 

  • Näitä tavoitteita toteutetaan julkaisutoiminnan, kiinteistön ja arkiston ylläpidon, tapahtumien järjestämisen ja kannanottojen kautta. Toimintaa toteutetaan myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.    

 

  • Ilmajoki-Seuralla on ylläpidettävänä useita perinteisiä kiinteistöjä. Seura kunnostaa kiinteistöjä tarpeellisuusjärjestyksessä ja hyödyntää niitä kotiseutuperinteen ja historian elävöittämisessä.
     

  • Ilmajoki-Seura ry julkaisee vuosittain Ilmajoen Joulu -lehden, joka ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa.

 

bottom of page